+

ALADDIN

Pobierz PDF

Georadar Aladdin do bezinwazyjnych badań konstrukcji budowlanych

zestaw2System Aladdin jest specjalistyczną jednostką GPR, stosowaną przy bezinwazyjnych badaniach w inżynierii cywilnej. Przeznaczony jest zarówno do analizy struktur betonowych i ścian jak również ich podatności na drgania sejsmiczne. Jest doskonałym narzędziem pozwalającym na lokalizację spękań i pustek oraz grubych i cienkich kabli osadzonych w betonie lub w innym materiale budowlanym.

Zestaw Aladdin jest zaopatrzony w specjalną opatentowana podkładka badawcza Pad Survey Guide (PSG), dzięki której możliwy jest bardzo dokładny pomiar. Konfiguracja Aladdin umożliwia wykrywanie, położonych w różnych płaszczyznach i na różnej głębokości, prętów zbrojeniowych lub innych obiektów infrastruktury, już podczas jednokrotnego skanowania.

 

antena1

W skład konfiguracji systemu georadarowego Aladdin wchodzą :

  • Aladdin Basic Kit wyposażony w wieloczęstotliwościową jednostkę sterującą, bipolarną 2,0 GHz antenę pozwalającą na wykonanie 2 prostopadłych skanów jednocześnie, przy jednym kierunku przesuwania anteny, oraz wszystkie inne składniki niezbędne do prowadzenia badań
  • Aladdin Survey Kit zawierający elementy ułatwiające prowadzenie badań tj. specjalne sanki do anteny oraz podkładkę PSG, dzięki której mamy pewność, że nasze pomiary będą zawsze ułóżone równo względem siebie

 

Aladdin dostarczany jest z oprogramowaniem GRED HD 3D, które pozwala na zaawansowaną obróbkę zarejestrowanych danych pomiarowych oraz trójwymiarową wizualizację wyników pomiarów.

 

 

 

Aladdin-zestaw