+
01

Rodzina produktów RIS (EN)

Pobierz
02

Radary interferencyjne

Pobierz
03

Georadary RIS do zastosowań w transporcie lądowym

Pobierz
04

Systemy georadarowe dedykowane ochronie środowiska i geologii

Pobierz
05

Systemy georadarowe do badań archeologicznych i ochrony zabytków

Pobierz
06

Aladdin - badanie konstrukcji inżynierskich

Pobierz
07

OPERA DUO - podstawowy georadar do wykrywania instalacji podziemnych

Pobierz
08

RIS MF Hi-MOD - zaawansowany georadar do mapowania infrastruktury podziemnej

Pobierz
09

RIS Hi-PAVE - georadar do dokładnych badań stanu nawierzchni i podbudowy dróg

Pobierz
10

RIS Hi-BrigHT - zaawansowany georadar do analizy stanu technicznego mostów

Pobierz
11

STREAM-EM - georadar montowany za pojazdem, do wydajnego mapowania instalacji podziemnych

Pobierz
12

STREAM-X - do mapowania terenów archeologicznych i geologicznych

Pobierz
13

RIS ONE i RIS PLUS - uniwersalne georadary, z dowolnymi antenami z przedziału 25-2000 MHz

Pobierz