+
01

Georadary

Georadar GPR (GPR - Ground Penetrating Radar) to urządzenie do bezinwazyjnego badania gruntu pod kątem poszukiwania wszelkiego rodzaju pogrzebanych obiektów. Urządzenie to sprawdza się idealnie przy lokalizacji urządzeń podziemnych, rur, kabli, ale także pustek, zawodnień czy większych przeszkód naturalnych.

Więcej
02

Radary Interferencyjne

Radary interferencyjne to nowoczesne urządzenia do zdalengo, statycznego i dynamicznego monitorowania przemieszczeń. Technika interferometryczna opiera się na pomiarze różnic fazowych nadanych i odebranych fal elektromagnetycznych o bardzo dużych częstotliwościach, dochodzących do 17 GHz. Firma IDS jako pierwsza na świecie wprowadziła takie urządzenia do produkcji, a w swojej ofercie ma dwa typy radarów interferencyjnych.

Więcej