+

Informacje Techniczne

Podstawowe założenia konstrukcyjne.

Wykorzystując fale elektromagnetyczne o częstotliwościach radiowych (10-2000 MHz), georadar może badać różne materiały (np. grunt, konstrukcje betonowe, itp.) bez naruszanie właściwości fizycznych, chemicznych czy mechanicznych.

Technika georadarowa jest obecnie wykorzystywana w wielu dziedzinach. Jednak zróżnicowane zastosowania wymagają różnych konfiguracji, a w szczególności nawet specjalizowanych narzędzi. Podejście takie nie gwarantuje najlepszej jakości i wydajności otrzymywanych wyników.

System zaproponowany przez IDS opiera się na specjalizowanych konfiguracjach różniących się zarówno stosowanymi antenami jak i odmiennymi rejestratorami oraz oprogramowaniem.

Podejście to pozwala na znacznie lepsze dopasowanie systemu do konkretnych wymagań, a co za tym idzie uzyskanie znacznie lepszych wyników niż systemami uniwersalnymi.

informacje-techniczne-01

Rysunek 1. Klasyczne profilowanie przy pomocy georadaru jednokanałowego.

Wykonując pomiary klasycznymi metodami przy pomocy pojedynczej anteny nie jesteśmy w stanie dokładnie pozycjonować profili względem siebie, a co za tym idzie uzyskać wysokiej dokładności badania. Seria georadarów RIS pozwala na pozbycie się tych ograniczeń poprzez zastosowanie anten zespolonych składających się z wielu połączonych anten, umieszczonych poprzecznie do kierunku wykonywania badań i pracujących równocześnie.

Rysunek 2. Sposób wykonywania pomiarów antenami zespolonymi.

Pozwala to użytkownikowi na wykonywanie pomiarów badanego obszaru szybko i dokładnie. Dodatkowo możliwość stosowania zestawów dopasowanych do indywidualnych wymagań pozwala na znaczące poprawienie jakości otrzymywanych wyników (dokładność rozpoznania budowy, głębokość penetracji, zmniejszenie stopy błędów interpretacji, obniżenie poziomu szumów).

Metodologia pomiarowa stosowana przy pomiarach georadarami RIS oraz sprzętowe i programowe narzędzia tworzone przez IDS pozwala na podniesienie wydajności pracy i jednocześnie wiarygodności otrzymanych informacji.

Więcej informacji technicznych o georadarach znajdą Państwo na stronie internetowej www.gprtechnika.pl