+

Nasze georadary na Mount Everest

Czy przypuścilibyście państwo, że i tu można użyć georadaru? My to zrobiliśmy 24 maja 2004 roku o godz. 4.00 (GMT).

1

Głównym celem badań było dokonanie pomiaru grubości pokrywy śnieżnej w celu oszacowania faktycznej wysokości szczytu. Zebrane przez georadar rzeczywiste dane, połączone z wynikami pomiarów szerokości geograficznej, długości geograficznej i wysokości, pozwoliły na uzyskanie wszystkich informacji potrzebnych do określenia rzeczywistej topografii szczytu. Zgodnie z założeniami projektu, prowadzonego przez profesora G.Poretti, realizowanego w ramach programu "K2 - 50 lat później" w celu uczczenia 50-tej rocznicy pierwszej wspinaczki na K2, Włoski Instytut do Badań Gór (Italian Institute for the Research on Mountains) zorganizował wyprawę, dla której firma IDS opracowała i zbudowała specjalne, odpowiednio wytrzymałe, przystosowane do ekstremalnych warunków zewnętrznych, urządzenie przeznaczone do badań wierzchołka świat. System ten oparty jest na technologii cyfrowej, takiej samej, jaka występuje w nowatorskiej rodzinie produktów RIS K2. Umożliwia ona znaczną redukcję wagi i rozmiarów urządzenia. System zawiera dodatkowo: odbiornik GPS, moduły monitorujące stan i temperaturę wewnętrzną urządzenia podczas pracy oraz uruchamiane w razie potrzeby wewnętrzne ogrzewanie.

2

Dane z GPS i GPR, które zostały odebrane, były bezpiecznie przechowywane na karcie pamięci i zostały przetworzone jak tylko naukowcy powrócili z Himalajów." To pasjonujące i wymagające wyzwanie wymagało znacznych wysiłków i wielu testów" mówią pracownicy IDS odpowiedzialni za projekt. Próbowaliśmy najpierw wyobrazić sobie, a następnie rozwiązać wszystkie trudności, z którymi musieliby poradzić sobie wspinający, podczas zdobywania najwyższego na świecie szczytu. W rezultacie mogliśmy zaopatrzyć ich w bardzo skomplikowane urządzenie, łączące w sobie ostatnie technologiczne osiągnięcia dostępne przez IDS". Urządzenie zostało przyniesione do trzeciego obozu (8300m) 17 maja, podczas pierwszej próby zdobycia szczytu i pozostało tam, gdy alpiniści ze względu na złe warunki pogodowe musieli zejść z powrotem do bazy. 24 maja odzyskali oni jednostkę radarową i zdobyli szczyt Mount Everest, gdzie następnie uruchomili system, który pracował tam przeszło dwie godziny.

Jesteśmy pełni wdzięczności dla całego zespołu "K2 - 50 lat później", a w szczególności czterech alpinistów, którzy zdobyli szczyt i włożyli tak wiele pracy w przeprowadzenie wszystkich potrzebnych pomiarów wymaganych w założeniach naukowych projektu.

3