+

Przykładowe badania

W tym dziale przedstawiamy przykładowe badania georadarowe. Zawierają one pojedyńcze obrazy uzyskane przy pomocy różnych konfiguracji georadarowych wraz z ich interpretacją. Niniejsze przekroje, czyli tzw. echogramy prezentują to co zarejestrował georadar w trakcie jednego skanu po późniejszej obróbce, którą umożliwia dostarczane oprogramowanie przetwarzające, w celu uwydatnienia pewnych obiektów lub warstw. Badania można podzielić na: