+

Najczęściej zadawane pytania

Dlaczego wybrać system georadarów RIS

 • Technologia jest jedyną dostępną na rynku oferującą zespolone anteny wielokanałowe pracujące na jednej lub wielu częstotliwościach.
 • Zespół anten umożliwia wykonywanie pomiarów równocześnie nawet w 8 kanałach, które obejmują badany obszar pasem o szerokości do 2 metrów (dla pełnej konfiguracji RIS-MF).
 • Ponadto dane z poszczególnych kanałów są skorelowane geometrycznie co pozwala na stosowanie oprogramowania do automatycznej detekcji oraz znacznie podnosi jakość wyników badań.
 • Użycie zespołów anten pozwala na znaczące zwiększenie produktywności (pojedynczy pomiar obejmuje pas o szerokości 2 metrów)

Podstawowe cechy wyróżniające georadary RIS

 • nowoczesne w pełni cyfrowe przetwarzanie sygnału zapewniające najwyższy poziom jakości i wydajności,
 • anteny zespolone jedno i wieloczęstotliwościowe,
 • wielokanałowe pomiary - w tym samym czasie pomiary rejestrowane są na wielu kanałach,
 • szerokie spektrum zastosowań,
 • pełna konfigurowalność zestawów dostosowywana do indywidualnych wymagań klienta,
 • możliwość zastosowania wielu różnych anten (różniących się między innymi częstotliwościami pracy, polaryzacją),
 • szybkość wykonywania pomiarów zapewniająca wysoką wydajność pracy,
 • przetwarzanie danych pomiarowych bezpośrednio w komputerze rejestrującym dane,
 • zapisywanie na dysku komputera rejestrującego danych w postaci nieprzetworzonej umożliwiające późniejsze wykonywanie różnorodnych analiz,
 • wydajne oprogramowanie na komputery PC do zaawansowanego przetwarzania zebranych wyników pomiarów,
 • współpraca z oprogramowanie CAD - dwukierunkowa wymiana danych,
 • prezentowanie wyników w postaci 3D,
 • prezentowanie map tomograficznych,

Jaki jest zasięg głębokościowy tej metody?

Głębokość penetracji fal elektromagnetycznych uzależniona jest od właściwości fizycznych badanego gruntu lub materiału (stała dielektryczna, przewodność, wilgotność, porowatość) oraz od częstotliwości pracy anten. Zatem nie jest możliwe podanie głębokości w postaci pojedynczej wielkości, która byłaby poprawna we wszystkich sytuacjach.
Aby jednak podać przybliżone wartości, jakich można oczekiwać, w poniższej tabeli podany został zasięg dla przeciętnego gruntu.

Częstotliwość pracy anten: Głębokość penetracji:
100 MHz
200 MHz
400 MHz
600 MHz
1600 MHz
2000 MHz
ponad 6 m
3 do 6 m
2 do 3 m
1,5 do 2 m
0,5 do 1 m
0,5 do 0,7 m

 

Jakiej wielkości obiekty można wykrywać georadarem RIS?

Nie ma reguły oceniającej minimalną wielkość wykrywanych obiektów. W rzeczywistości jest wiele czynników mających wpływ na ten rozmiar (typ gruntu, materiał obiektu, częstotliwość pracy anteny, itd.). Jakkolwiek, dla rur, można podać krytyczny promień, poniżej którego znacznie obniża się jakość ich wykrywania.
Wartość tego promienia opisuje zależność r/lambda = 0.1 (gdzie lambda - długość fali, równa prędkości rozchodzenia się fali w badanym ośrodku podzielonej przez częstotliwość).
W tabeli podano wartości krytycznego promienia dla trzech różnych częstotliwości pracy anten, dla typowego gruntu (szybkość rozchodzenia się fali 100 cm/ns):

Częstotliwość pracy anten: Promień krytyczny:
200 MHz
400 MHz
600 MHz
5 cm
2.5 cm
1.5 cm

 

Kiedy wybrać jednostkę sterującą jednokanałową (DAD 1CH) a kiedy wielokanałową (DAD MCH)?

Dla systemów w konfiguracji RIS ONE lub innych wykorzystujących pojedynczą antenę wystarczająca jest jednostka jednokanałowa.
Dla systemów w konfiguracji RIS-S, RIS-MF, Aladdin lub innych wykorzystujących wiele anten, lub anteny zespolone wielokanałowe, konieczna jest jednostka sterująca DAD MCH.

Czy można rozbudować jednostkę DAD 1CH do MCH?

Tak. Przy rozbudowie systemu z jedno do wielokanałowego możliwe jest rozbudowanie jednostki jednokanałowej. Rozbudowa realizowana jest siedzibie IDS.

Jakie wybrać oprogramowanie?

Systemy GPR i Georadary

Podstawowe oprogramowanie dla systemów RIS umożliwiające przetwarzanie danych pomiarowych oraz wizualizację w postaci standardowych echogramów jak prezentacji 2D.

Systemy GPR i Georadary

Uniwersalne oprogramowanie przemysłowe przeznaczone do opracowywania danych i wizulalizację wyników 3D.

Systemy GPR i Georadary

Uniwersalne oprogramowanie przemysłowe przeznaczone do opracowywania danych, wizulalizację wyników 3D i eksportu danych do programu CAD.

Systemy GPR i Georadary

Oprogramowanie dedykowane badaniom nawierzchni mostowych.

Powyżej przedstawione zostało tylko krótkie zestawienie dostępnego oprogramowania. Więcej informacji znajduje się na stronach o produktach.

Wymagania sprzętowe komputera do pomiarów

Komputer klasy PC w następującej konfiguracji:

Procesor: Intel Core i7 CPU M 620@2,67GHz
8GB SDRAM min
Dysk: 250GB (20GB wolnego miejsca)
1USB port
Karta sieciowa Ethernet 10/100 BASE-T

System Operacyjny

Microsoft Windows 7/8