+
01

Opera Duo

OPERA DUO to nowoczesny, w pełni cyfrowy georadar (GPR System) wyposażony w najwyższej klasy podwójną antenę (250 i 700 MHz).
OPERA DUO to także łatwe w obsłudze narzędzie radarowe do natychmiastowego lokalizowania zarówno rur i kabli.

Więcej
02

RIS ONE

RIS ONE to podstawowa, jednokanałowa konfiguracja georadarowa, przeznaczona do lokalizowania sieci i pustek, wykrywania warstw w geologii oraz inżynierii cywilnej i transportowej, pozwalająca na uzyskiwanie wyników pomiarów w czasie rzeczywistym.

Więcej
03

RIS PLUS

Dwukanałowy georadar RIS PLUS obejmuje zastosowania, które wymagają informacji zbieranych przez dwie anteny. Zestaw może być dowolnie skonfigurowany w anteny georadarowe (od 25 MHz do 3 GHz) w zależności od zastosowania.

Więcej
04

RIS MF HI-MOD

RIS MF HI-MOD to urządzenie z szerokiej gamy produktów z rodziny RIS. Georadar ten jest wysokiej klasy urządzeniem przeznaczonym do lokalizacji infrastruktury podziemnej, współpracującym z wbudowanym specjalistycznym oprogramowaniem GRED HD

Więcej
05

ALADDIN

System GRP Aladdin służy do wykonywania niedestrukcyjnych pomiarów konstrukcji betonowych o wysokiej rozdzielczości. Umożliwia wykrywanie pęknięć, prętów zbrojeniowych, pustek oraz różnorodnych anomalii wewnątrz konstrukcji betonowej.

Więcej
06

C-thrue

C thrue to kompaktowy georadar umożliwiający szybko i prosto prześwietlanie konstrukcji betonowych i przedstawianie rezultatów badania w czasie rzeczywistym.

Więcej
07

Safe Rail System

SafeRail System to georadar dedykowany do wykonywania ciągłych geotechnicznych pomiarów stanu torowisk. Umożliwia określanie grubości warstw balastu i subbalastu, poziomu wody, pofałdowania warstw, oraz innych parametrów określających jakość stanu podtorza.

Więcej
08

Stream C

STREAM C to nowoczesny, w pełni cyfrowy georadar (GPR System) przeznaczony do wykonywania tomografii gruntu. Wyposażony jest w najwyższej klasy wielokanałową antenę (34 x 600 MHz) o polaryzacji wzdłużnej i poprzecznej.
STREAM C to także łatwe w obsłudze narzędzie georadarowe do natychmiastowego lokalizowania zarówno rur i kabli.

Więcej
09

STREAM-X

STREAM-X to zestaw georadarowy przeznaczony do wielkoobszarowego mapowania trójwymiarowego podziemnych struktur i obiektów. STREAM-X może być montowany za pojazdem (samochód, quad) w celu ułatwienia i przyspieszenia zbierania danych.

Więcej
10

STREAM-EM

STREAM EM reprezentuje najnowszą technologię georadarową do zaawansowanego, wielkoobszarowego mapowania instalacji podziemnych. Jest to wieloczęstotliwościowy układ anten o podwójnej polaryzacji, montowany za samochodem na specjalnej ramie.

Więcej
11

RIS Hi-PAVE

RIS Hi-PAVE to nowy georadar IDS wykorzystujący nowoczesną wieloczęstotliwościową konfigurację anten, umożliwiający kompleksową ocenę stanu technicznego drogi (zarówno jezdni jak i podbudowy) z niezrównaną w innych urządzeniach szybkością pomiaru.

Więcej
12

RIS Hi-BrigHT

Georadar RIS Hi-BrigHT wykrywa już wczesne fazy pogarszania się stanu nawierzchni mostowych oraz ich bieżące uszkodzenia.

Więcej
13

ArcheoRadar

System radarowy przeznaczony do przestrzennego obrazowania obiektów archeologicznych.

Więcej
14

Anteny

Anteny to jeden z głównych elementów wchodzących w skład konfiguracji każdego georadaru. Charakteryzują się one różnymi paramterami i częstotliwościami (od 25 MHz do 3 GHz), a więc co za tym idzie - różnym zastosowaniem.

Więcej
15

Oprogramowanie

Każdy georadar wyposażony jest w specjalne oprogramowanie konieczne do pracy z urządzeniem. W konfiguracji georadaru są zazwyczaj dwa rodzaje oprogramowania: rejestrujące - używane bezpośrednio w czasie badania do zbierania danych i wizualizacji wyników.

Więcej