+

STREAM-X

Pobierz PDF

Najnowszy georadar do wielkoobszarowych badań archeologicznych i geologicznych

STREAM-X to zestaw georadarowy przeznaczony do wielkoobszarowego mapowania trójwymiarowego podziemnych struktur i obiektów. STREAM-X może być montowany za pojazdem (samochód, quad) w celu ułatwienia i przyspieszenia zbierania danych.

Georadar zapewnia najlepszą dokładność i efektywność pracy, dzięki innowacyjnej technologii opartej na wielokanałowej antenie (do 48 kanałów), która w połączeniu z nowoczesną, szybką jednostką sterującą DAD Fast Wave pozwala na:

 • Dużą prędkość zbierania danych
 • Pracę jednocześnie na dwóch częstotliwościach (200 i 600 MHz)
 • Gęste próbkowanie w celu uzyskania jak najwyższej rozdzielczości
 • Dopasowanie do własnych potrzeb poprzez strukturę modułową

stream-x

Georadar STREAM-X umożliwia przebadanie około 1 ha terenu w ciągu 1 h, przy konfiguracji z anteną ciągniętą za pojazdem poruszającym się z prędkością większą niż 15 km/h. Georadar jest dostępny w 3 konfiguracjach różniących się częstotliwością anten i odstępem pomiarowym:

 • Rozdzielczość pozioma 12 cm uzyskiwana z 1 zestawu anten DML (16 kanałów) o częstotliwości 200 MHz
 • Rozdzielczość pozioma 8 cm uzyskiwana z 1 zestawu anten DML (24 kanały) o częstotliwości 600 MHz
 • Rozdzielczość pozioma 4 cm uzyskiwana z 1 zestawu anten DML (48 kanałów) o częstotliwości 600 MHz

STREAM-X pozwala na osiągnięcie większych głębokości w porównaniu do standardowego radaru o częstotliwości pracy 200 MHz, dzięki wysokiemu współczynnikowi składania i nowoczesnej charakterystyce anten niskoczęstotliwościowych.

Georadar jest dostarczony ze specjalną konstrukcją (ramą) umożliwiającą prowadzenie badań w trudnym terenie: ręcznie lub po zamontowaniu za pojazdem.

stream-x-rys1

 

OPROGRAMOWANIE PRZETWARZAJĄCE

GRED HD3 to wyspecjalizowane, zaawansowane oprogramowanie do przetwarzania i interpretacji danych zebranych przy pomocy georadarów typu STREAM.

Główne cechy:

 • Automatyczne wykrywanie celu, pomagające użytkownikowi w lokalizacji podziemnych struktur i obiektów
 • Tomografia 2D i wizualizacja 3D do wizualizacji całego badanego terenu
 • Automatyczny transfer danych, zlokalizowanych obiektów (także o nieregularnych kształtach) do CAD lub GIS
 • Profile GPR mogą być pozycjonowane za pomocą GPS RTK lub TotalStation.

Wyniki pomiarowe oprogramowania GRED HD3:

gredhd

stream_x

gredhd3_1