+

RIS Hi-BrigHT

Pobierz PDF

Jedyny georadar do dokładnej analizy stanu nawierzchni mostów

Georadar RIS Hi-BrigHT wykrywa już wczesne fazy pogarszania się stanu nawierzchni mostowych oraz ich bieżące uszkodzenia.

Ris_hi_Bright_1

Zastosowanie zestawu 16 wysokoczęstotliwościowych anten 2,0 GHz umożliwia dokładną prezentację grubości nawierzchni i płyt betonowych, zawilgoceń i anomalii. Ponadto w łatwy sposób można określić głębokość i stan sieci zbrojeniowej oraz drenażu i instalacji. Dołączone specjalistyczne oprogramowanie do przetwarzania i interpretacji danych georadarowych GRED HD3 Bridge Module pozwala na tworzenie wszechstronnych map grubości poszczególnych warstw, map instalacji i prętów zbrojeniowych czy anomalii. Dodatkową zaletą naszego georadaru jest podwójna polaryzacja anten. Oznacza to, że część anten w zestawie jest umieszczona prostopadle do pozostałych dzięki czemu już przy jednym skanowaniu georadar wykrywa obiekty wzdłużne i prostopadłe do kierunku prowadzenia anteny.

ZALETY:

 • zapobiegawcza konserwacja nawierzchni
 • duże oszczędności w pracach konserwacyjnych
 • dokładniejsze planowanie remontów
 • wykluczenie poważnych napraw
 • ograniczenie czasu badania i zminimalizowanie przerw w ruchu drogowym
 • lepsza rozdzielczość uszkodzeń
 • lekka i kompaktowa konstrukcja ułatwiająca prowadzenie

bez__tytu__u1

OPROGRAMOWANIE:

Do zestawu georadarowego RIS Hi-BrigHT dołączane jest oprogramowanie GRED HD3 Bridge Module. Jest to specjalistyczne oprogramowanie przetwarzające i interpretacyjne z zaawansowanymi możliwościami wizualizacji danych. Cechy programu:

 • prezentacja 3D wyników
 • mapy grubości nawierzchni i betonu
 • mapy anomalii zawodnień
 • mapy obszarów zagrożonych uszkodzeniem
 • mapa głębokości i jakości prętów zbrojeniowych

 

Mapa prętów zbrojeniowych

gred_4cut

 

Mapa określająca stopień korozji prętów zbrojeniowych

bez__tytu__u3

 

Identyfikacja obszarów zawodnionych

wilgotnosc_1

 

Określanie grubości warstwy asfaltu nad prętami

gred_1