+

Safe Rail System

Automatyczna inspekcja nasypów kolejowych ułatwiająca remonty i konserwacje.

SafeRail System został stworzony aby umożliwić dokładną inspekcję nasypów kolejowych z duża prędkością.

Anteny radarowe mogą być zamontowane na dowolnym pojeździe szynowym. Umożliwiają one detekcję wszelkich problemów związanych z nasypami kolejowymi, które mogą powodować odchylenia geometrii torów. System dostarcza kompletnej informacji na temat stanu podsypki. Wszystkie pomiary mogą być kontrolowane przez jednego operatora, mającego dostęp do kompaktowego systemu jednostki sterującej i oprogramowania, podłączonego do anten znajdujących się na zewnątrz.

train pl

podklad en 2

ZastosowaniA:

 • ciągłe badanie grubości podsypki kolejowej
 • lokalizacja obszarów z niewystarczającą nośnością podłoża
 • rozróżnienie pomiędzy czystą a zanieczyszczoną podsypką
 • wyznaczenie zawodnionych sekcji

KorzyścI:

tabelka en

 • łatwa interpretacja stanu podsypki za pomocą automatycznych narzędzi detekcyjnych
 • ułatwiony proces konserwacji torów
 • redukcja kosztów badania i naprawy linii kolejowych
 • ciągły monitoring zwiększający opłacalność zarządzania liniami
 • dokładniejsze zaplanowanie prac remontowych

KonfiguracjA:

train 2

 • super-szybka jednostka sterująca
 • układ 3 lub 4 anten
 • notebook z zaawansowanym oprogramowaniem przetwarzającym wyposażonym w wieloelementowy system wizualizacji danych georadarowych
 • radar dopplerowski
 • kamera video zsynchronizowana z georadarem

Oprogramowania przetwarzające:

SRS zawiera unikalne oprogramowania przetwarzające SRS DPA - dedykowane inspekcji i analizie całych linii kolejowych. To oprogramowanie zawiera zaawansowane, automatyczne algorytmy „rozpoznawania wzoru" , które wspierają ocenę stanu podsypki kolejowej. Software posiada także zautomatyzowane funkcje detekcji warstw. Wszystkie dane z pomiarów radarowych są natychmiastowo dostępne, a operator może dokonać jednoczesnej wizualizacji z 4 równoległych pomiarów radarowych.

oprogramowanie1