+

RIS Hi-PAVE

Pobierz PDF

Najnowszy i najszybszy georadar do oceny stanu technicznego dróg

RIS Hi-PAVE to nowy georadar IDS wykorzystujący nowoczesną wieloczęstotliwościową konfigurację anten, umożliwiający kompleksową ocenę stanu technicznego drogi (zarówno jezdni jak i podbudowy) z niezrównaną w innych urządzeniach szybkością pomiaru.

 hi_pave_1

System wykorzystuje osiągi nowoczesnej, najszybszej na rynku, jednostki sterującej DAD Fast Wave w połączeniu z unikalnym zestawem anten, w skład którego mogą wchodzić:

 • antena o średniej częstotliwości pracy (600 MHz) do badania warstw podbudowy oraz wykrywania instalacji
 • nowoczesne anteny typu HORN (air launched) nie wymagające kontaktu z podłożem, o częstotliwości 1000 i 2000 MHz do dokładnego badania warstw asfaltowych

 

RIS Hi-PAVE jest dedykowany następującym zastosowaniom:

 • Pomiar grubości jezdni
 • Ocena stanu nawierzchni oraz warstw podbudowy
 • Detekcja pustek i rozwarstwień
 • Lokalizacja pęknięć
 • Określenie stref zawodnionych
 • Ocena stanu pasów startowych lotnisk

 

RIS Hi-PAVE jest niezastąpiony w pracach konserwacyjnych nawierzchni oraz planowaniu remontów

 • Inwentaryzacja nowych dróg (porównanie grubości poszczególnych warstw)
 • Okresowe monitorowanie stanu nawierzchni
 • Badanie uszkodzeń w celu jak najlepszego zaplanowania remontów

 

Georadar jest najszybszym sposobem na wykonanie dokładnych badań stanu nawierzchni, zapewniając ciągłe skanowanie, bez konieczności zamykania i utrudniania ruchu, jednocześnie zachowując bardzo wysoką rozdzielczość wykonywanych profili.

Georadar Hi-PAVE jest oferowany w kilku konfiguracjach: od jednej do czterech anten, obsługiwanych nawet przez zestaw dwóch zsynchronizowanych jednostek sterujących, w celu zapewnienia jak najwyższych prędkości pomiarowych.

 Ris Hi Pave

OPROGRAMOWANIE PRZETWARZAJĄCE

GRED HD 3D to zaawansowane oprogramowanie opracowane specjalnie do szybkiego i efektywnego przetwarzania i interpretacji danych georadarowych. Zawiera zestaw narzędzi ułatwiających interpretację danych pochodzących z badań konstrukcji drogowych, np.:

 • Automatyczne lub manualne wyznaczanie warstw
 • Wstawianie rdzenia wiertniczego w celu kalibracji i porównania grubości warstw
 • Tomografia 2D i wizualizacja 3D do natychmiastowego obrazowania wykrytych obiektów podziemnych (np. instalacje)

 

Gred hd3jpg

Hi_Pave_3

Dane pochodzące z georadarów IDS są także kompatybilne z oprogramowaniem RoadDoctor firmy Roadscanners.

Dane georadarowe mogę być zebrane równocześnie z danymi z GPS, umożliwiając zawsze sprawdzenie dokładnej pozycji każdego skanu w odniesieniu do współrzędnych geograficznych. Dane z GPS można następnie łatwo i szybko przetworzyć w obraz trasy naszego badania (np. poprzez Google Earth).

Hi_pave_4