+

IBIS-FL

Pobierz PDF

Innowacyjne rozwiązanie do zdalnego monitorowania przemieszczeń osuwisk i budowli.

IBIS_FL

Nowoczesny stacjonarny radar interferencyjny IBIS-FL dostarcza wyjątkowych wyników w zakresie prędkości pomiarów i dokładności przemieszczeń. Jest przy tym prosty w obsłudze i łatwy w transporcie. Technika interferometryczna wykorzystywana w IBIS-FL dostarcza danych o przemieszczeniach badanego obiektu, poprzez porównanie fizycznej informacji o odbitych od niego falach, zarejestrowanych w różnym czasie. Przemieszczenia i deformacje równocześnie wielu punktów pomiarowych obejmujących duży obszar monitorowane są z submilimentrową dokładnością. IBIS-FL może wykonywać pomiary w sposób ciągły lub okresowy monitorując obszar o powierzchni wielu km2 z odległości do 4 km. Pomiar może być wykonywany w dzień i noc niezależnie od warunków pogodowych.

Zastosowania monitoringu

63

Teren i środowisko:

 • Osuwiska i zbocza
 • Obsuwanie się gruntu
 • Lodowce i lawiny
  Wulkany

Monitorowanie przemieszczeń konstrukcji:

 • Monitorowanie tam
 • Ocena ryzyka
 • Zawalenia konstrukcji
 • Monitorowanie zabytków

Przewaga nad metodami tradycyjnymi

 • Zdalny pomiar z odległości do 4 km
 • Dokładność pomiaru przemieszczeń do 0,1 mm
 • Równoczesny dwuwymiarowy pomiar przemieszczeń dużych obszarów (kilka km2) wykonywany w czasie rzeczywistym
 • Próbkowanie przemieszczeń co 5 min
 • Praca bezobsługowa
 • Praca dzień / noc w każdych warunkach pogodowych