+

RIS ONE

Wielozadaniowy georadar przystosowany do pracy z jedną anteną

ris-one-01RIS ONE to podstawowa, jednokanałowa konfiguracja georadarowa, przeznaczona do lokalizowania sieci i pustek, wykrywania warstw w geologii oraz inżynierii cywilnej i transportowej, pozwalająca na uzyskiwanie wyników pomiarów w czasie rzeczywistym. Georadar RIS ONE może być rozbudowywany w oparciu o dowolne elementy z rodziny RIS tak, by móc stawić czoło wszelkim zastosowaniom, łącząc w sobie wysokie efekty i duży zasięg badania. Jednostka pomiarowa RIS może być podłączona do wszystkich anten IDS/TR, zmieniając się od systemu wysokiej rozdzielczości do systemu o dużym zasięgu penetracji.

Konfiguracja RIS ONE nie zawiera specjalizowanych narzędzi opracowywania danych, ale jest dostarczane razem z oprogramowaniem "ogólnego zastosowania", pozwalającego użytkownikowi na analizowanie zebranych danych w trakcie wykonywania pomiarów lub późniejszej obróbki.

ris-one-pisone

Anteny przystosowane do systemu RIS-0NE:

ris-one-03

 • TR 80 (80 MHz, antena bistatyczna)
 • TR 100 (100 MHz, antena bistatyczna),
 • TR 200 (200 MHz, antena monostatyczna),
 • TR 400 (400 MHz, antena monostatyczna),
 • TR 600 (600 MHz, antena monostatyczna),
 • TR 600V (600 MHz, antena monostatyczna),
 • TR 900 (900 MHz, antena monostatyczna),
 • TR BIP (2000 MHz, antena bipolarna, monostatyczna),
 • TR HF (antena wysokoczęstotliwościowa 2000 MHz, monostatyczna),
 • TR SHF (antena wysokoczęstotliwościowa 3000 MHz, monostatyczna),
 • TR 25 (25 MHz, antena bistatyczna nieekranowana)
 • TR 40 (40 MHz, antena bistatyczna nieekranowana)
 • BH 150 (150 MHz, antena otworowa)
 • BH 300 (300 MHz, antena otworowa)

Oprogramowanie

ris-one-04

IDS oferuje dostosowane do potrzeb Klienta oprogramowanie umożliwiające wysoki stopień interakcji i sprawne zarządzanie zebranymi danymi, których uzyskanie jest możliwe dzięki użyciu radaru i map tomograficznych, jak również dzięki pełnej integracji ze środowiskiem CAD. Ta technologia pozwala również na prezentowanie ostatecznych rezultatów pomiarów w układzie 3D. Relacyjna baza danych wspiera użytkownika w zarządzaniu wszystkimi danymi zebranymi przez IDS/RIS. Aby uzyskać więcej informacji dotyczącego oprogramowania zapraszamy do działu Oprogramowanie.