+

ArcheoRadar

Pobierz PDF

System radarowy przeznaczony do przestrzennego obrazowania obiektów archeologicznych.

ArcheoRadar

ArcheoRadar jest wyposażony w zestaw wieloczęstotliwościowych, wielobiegunowych anten 80, 200 i 600 MHz,

Pozwala na odwzorowanie trójwymiarowe w dużej skali podziemnych historycznych miejsc, pustek oraz ukrytych w gruncie obiektów takich jak drzwi, łuki i konstrukcje.

Jeżeli do całego zestawu zostanie dołączona wysokoczęstotliwościowa antena (TR-HF), wówczas ArcheoRadar może być również wykorzystywany do poszukiwań obiektów umiejscowionych wewnątrz ścian lub konstrukcji, oraz badania fresków.
System jest zintegrowany z GPS.

Oprogramowanie do zbierania danych:

 

Oprogramowanie przetwarzające: