+

HYDRA-G

HYDRA-G z zasięgiem skanowania do 800m zapewnia wysoką dokładność badania (<0,1 mm) oraz wysoką rozdzielczość pomiaru charakterystyczną dla technologii radarowej. Stworzona by monitorować stabilność obiektów (tunele, mosty, tamy, wysokie budynki, zbocza), oraz zapewniać maksymalne bezpieczeństwo podczas wykonywania prac.

HYDRA-G umożliwia  obserwację obiektów budowlanych oraz monitoring zboczy w czasie rzeczywistym.  W przypadku zbliżającego się zagrożenia uruchamiany jest alarm wczesnego ostrzegania przed niebezpieczeństwami dając tym samym możliwość wcześniejszej ewakuacji ludzi i maszyn.

Kompaktowy układ systemu Hydra-G i jego lekka waga  sprawia że w szybki i prosty sposób może go przenosić jedna osoba. 

HYDRA-G wykorzystując najnowszą technologie ArcSAR, zapewnia centymetrową rozdzielczość przestrzenną, aktualizowaną co 30 sekund informację o przesunięciu. Mapę z radaru Hydra-G nakładana jest na model 3D - tworzony przez zintegrowany czujnik laserowy. Kamera optyczna i podczerwona HD zapewnia kontrole monitorowanego obszaru poprzez przekazywany obraz w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie Hydra  Guardian i SurfScan

Zalety:

 • Technologia zdalna i nieinwazyjna: nie ma potrzeby bezpośredniego dostępu do badanej konstrukcji czy obszaru.
 • Dokładność : przemieszczenia z dokładnością 0,1 mm,
 • Prędkość skanowania: nowy pomiar jest wykonywany co 30 sekund,
 • Zasięg przestrzenny: śledzenie w czasie rzeczywistym tysięcy punktów na monitorowanym obiekcie,
 • Wyniki na miejscu: dane dostarczane w czasie rzeczywistym z natychmiastowym przetwarzaniem,
 • Obraz 3D - łatwa interpretacja danych monitorowanego obszaru,
 • Rozwiązanie kompaktowe i przenośne: łatwe do przenoszenia z innego miejsca i zainstalowania przez jedną osobę,
 • Działa we wszystkich warunkach pogodowych i temperaturze (-20 ° C do + 50 ° C), IP65,

 

HYDRA GUARDIAN - Natychmiastowe przetwarzanie danych i generowanie alarmu wczesnego ostrzegania.

Specjalistyczne oprogramowanie HYDRA Guardian daje łatwe i wydajne narzędzie do wizualizacji i interpretacji danych radarowych oraz analizę występujących zagrożeń badanych obiektów.

 • automatyczna korekta wyników dostosowana do zmian warunków środowiskowych (temperatury, wilgotności),
 • generowanie alarmów z określonymi przez użytkownika kryteriami,
 • alerty ostrzegawcze przekazywanie w wiadomości SMS i E-mail,
 • interaktywna obsługa danych 3D,
 • eksport danych do oprogramowań zewnętrznych (CAD / GIS),
 • DTM import.

 

 

SURFSCAN - Oprogramowanie 3D do monitorowania budynków

SurfScan to dedykowane oprogramowanie do badania w czasie rzeczywistym statyczności budynku.

Specjalistyczne oprogramowanie do monitorowania przemieszczeń i deformacji budowlanych:

 • kontrola pojedynczego punktu podczas monitoringu całego obiektu,
 • możliwość dostosowania obszaru skanowania,
 • odwzorowanie punktów przemieszczeń na zdjęciu z kamery, aby ułatwić interpretację wyników,
 • szybka konfiguracja oprogramowania,
 • elastyczna analiza poszczególnych serii czasowych,
 • łatwe generowanie raportów