+

Zastosowania georadarów firmy IDS RIS.

infra-small

1
 • Detekcja urządzeń podziemnych (rur metalowych i niemetalowych, kabli itp.)
 • Mapowanie infrastruktury komunalnej
 • Poszukiwanie wycieków i zawodnień
 • Klasyfikacja gruntu pod kątem zwiercalności

OPERA DUO
RIS MF HI-MOD
STREAM-EM
RIS-ONE

 

inz cyw - small

6
 • Badanie ścian i fundamentów, płyt betonowych
 • Lokalizacja zbrojeń, rur, kabli
 • Lokalizacja pustek i obszarów zawodnionych
 • Detekcja spękań i rozwarstwień
 • Badanie stanu tam i konstrukcji inżynierskich

ALADDIN
RIS-ONE
RIS-PLUS

 

transport - small

mini-kolej
 • Badanie grubości warstw drogowych i kolejowych
 • Analiza stanu podsypki drogowej i kolejowej
 • Wykrywanie ubytków i anomalii
 • Badanie ścian tuneli
 • Analiza stanu mostów i wiaduktów
 • Badanie pasów startowych lotnisk

RIS HI-PAVE
RIS HI-BRIGHT
SAFE RAIL SYSTEM
RIS PLUS
RIS MF HI-MOD

 

geol- small

11
 • Charakterystyka podłoża gruntowego
 • Detekcja pustek i zagłębień
 • Lokalizacja pęknięć, uskoków i stref ścinania
 • Badanie obszarów górnicznych
 • Pomiar pokrywy śnieżnej i lodowej
 • Analiza obszarów skażonych i zanieczyszczonych
 • Wyznaczanie poziomu wód gruntowych
 • Geologia złożowa

STREAM-X
RIS-ONE
RIS-PLUS
RIS MF HI-MOD

 

archeo-small

14
 • Tworzenie map terenów archeologicznych
 • Poszukiwanie ruin i pozostałości budowli
 • Poszukiwanie ukrytych krypt i tuneli
 • Badanie fresków
 • Inspekcja pomników

STREAM-X
ARCHEORADAR
ALADDIN