+

Anteny ekranowane

Antena 80 MHz (TR 80)

TR 80

 • Typ anteny: dipol ekranowany
 • Częstotliwość pracy: 80 MHz
 • Konfiguracja bistatyczna (anteny umieszczone oddzielnie)
 • Odległość między anteną nadawczą TX a odbiorczą RX może osiągać ok. 1m.
 • Wymiary (LxWxH): 140(max)x70x30 cm.
 • Waga: 23 kg.
 • Względna wilgotność powietrza (nieskroplona): <90%
 • Współczynnik ochrony: norma IP 65
 • Zaopatrzona w 1 m kabel antenowy AC 100 oraz uchwyt do przemieszczania anteny
 • Zakres temperatury pracy: -40/50 C

Antena 100 MHz (TR 100)

TR100_1

 • Typ anteny: ekranowany dipol sprzężony z podłożem
 • Częstotliwość pracy: 100 MHz
 • Konfiguracja bistatyczna (anteny umieszczone oddzielnie) lub monostatyczna (obydwie anteny znajdują się w jednej skrzynce)
 • W konfiguracji bistatycznej odległość między anteną nadawczą TX a odbiorczą RX może osiągać ok. 1m.
 • Zaopatrzona w 1 m kabel antenowy AC 100 oraz uchwyt do przemieszczania anteny
 • Wymiary (LxWxH): 190(max)x45x30cm (bistatyczna), 90x70x30cm. (monostatyczna)
 • Waga: 22 kg.
 • Względna wilgotność powietrza (nieskroplona): <90%
 • Współczynnik ochrony: norma IP 65
 • Zakres temperatury pracy: -40/50 C

Antena 200 MHz (TR 200)

TR200

 • Typ anteny: dipol ekranowany
 • Częstotliwość pracy: 200 MHz
 • Zaopatrzona w zestaw do przemieszczania anteny (uchwyt + podkładka pod antenę)
 • Wymiary (LxWxH): 43x37x20cm.
 • Waga: 6 kg.
 • Względna wilgotność powietrza (nieskroplona): <90%
 • Współczynnik ochrony: norma IP 65
 • Zakres temperatury pracy: -40/50 C

 Antena 400 MHz (TR 400)

TR400_1

 • Typ anteny: dipol ekranowany
 • Częstotliwość pracy: 400 MHz
 • Wymiary (LxWxH): 43x37x20cm.
 • Waga: 5,5 kg.
 • Względna wilgotność powietrza (nieskroplona): <90%
 • Współczynnik ochrony: norma IP 65
 • Zaopatrzona w zestaw do przemieszczania anteny (uchwyt + podkładka pod antenę)
 • Zakres temperatury pracy: -40/50 C

Antena 600 MHz (TR 600)

TR600

 • Typ anteny: dipol ekranowany
 • Częstotliwość pracy w zasięgu podłoża: 600 MHz
 • Wymiary (LxWxH): 43x37x20cm.
 • Waga: 5,5 kg.
 • Względna wilgotność powietrza (nieskroplona): <90%
 • Współczynnik ochrony: norma IP 65
 • Przeznaczona głównie do poszukiwań horyzontalnych
 • Zaopatrzona w zestaw do przemieszczania anteny (uchwyt + podkładka pod antenę)
 • Zakres temperatury pracy: -40/50 C

Antena 600 MHz (TR 600 V)

TR600V

 • Typ anteny: dipol ekranowany
 • Częstotliwość pracy: 600 MHz
 • Wymiary (LxWxH): 20x26x20cm.
 • Waga: 3 kg.
 • Względna wilgotność powietrza (nieskroplona): <90%
 • Współczynnik ochrony: norma IP 65
 • Przeznaczona do badań powierzchni w płaszczyźnie pionowej
 • Zaopatrzona w zestaw do przemieszczania anteny (uchwyt + podkładka pod antenę)
 • Zakres temperatury pracy: -40/50 C

Antena 900 MHz (TR 900)

TR900

 • Typ anteny: dipol ekranowany
 • Częstotliwość pracy: 900 MHz
 • Wymiary (LxWxH): 20x26x20cm.
 • Waga: 3 kg.
 • Względna wilgotność powietrza (nieskroplona): <90%
 • Współczynnik ochrony: norma IP 65
 • Zakres temperatury pracy: -40/50 C

Antena bipolarna 2x2,0 GHz (TR BIP)

TRBIP 2GHZ

 • Typ anteny: bipolarny, ekranowany dipol sprzężony z podłożem (2x2000)
 • Częstotliwość pracy: 2000MHz
 • Wymiary (LxWxH): 12,4x12,4x18,5cm bez wózka
 • Waga: 1,5kg
 • Względna wilgotność powietrza (nieskroplona): <90%
 • Współczynnik ochrony: norma IP 65
 • Zakres temperatury pracy: -40/50 C
 • Zaopatrzona w 3m kabel AC 300

ANTENA WYSOKOCZĘSTOTLIWA 2 GHz (TR-HF)

TRSHF

 • Typ anteny: ekranowany dipol sprzężony z podłożem
 • Częstotliwość pracy: 2000 MHz
 • Wymiary (LxWxH): 13x12x8cm.
 • Waga: 1,3 kg.
 • Względna wilgotność powietrza (nieskroplona): <90%
 • Współczynnik ochrony: norma IP 65
 • Zaopatrzona w koło pomiaru pozycji (WHE 20) i 3 - metrowy kabel antenowy (AC300)
 • Zakres temperatury pracy: -40/50 C

Antena wysokoczęstotliwa 3 GHz (TR-SHF)

TRSHF

 • Typ anteny: ekranowany dipol sprzężony z podłożem
 • Częstotliwość pracy: 3000 MHz
 • Wymiary (LxWxH): 13x12x8cm.
 • Waga: 1,3 kg.
 • Względna wilgotność powietrza (nieskroplona): <90%
 • Współczynnik ochrony: norma IP 65
 • Zaopatrzona w koło pomiaru pozycji (WHE 20) i 3 - metrowy kabel antenowy (AC300)
 • Zakres temperatury pracy: -40/50 C