+

GRED HD 3D CAD

Wysokiej klasy, zaawansowane oprogramowanie do przetwarzania i interpretacji danych georadarowych przeznaczone dla rodziny systemów georadarowych IDS. Znajduje zastosowanie dla danych pochodzących z pomiarów jednokanałowych ale powstało z myślą o pomiarach wieloczęstotliwościowych. Posiada szereg systemowych funkcji, które ułatwiają obróbkę wielu skanów na raz skracając tym samym czas potrzebny do przetworzenia i późniejszej interpretacji danych z GPR.

Największa zaletą tego programu jest łatwość z jaką możemu uzyskać kompleksowe mapy instalcji i przyłączy z danego obszaru. Przetworzone dane można bardzo szybko połączyć ze sobą i wyświetlić w postaci trójwymiarowej kostki lub w postaci przekroju poziomego (warstwicowego) z dowolnej głębokości. Następnie na tak przygotwanych mapach można z łatwością zaznaczyć interesujące nas obiekty (np. rury) a potem wyeksportować je do AutoCAD.

 

1gred hd stream 3d viewer gps 4gred hd stream

Do głównych cech oprogramowania należą:

 • Łatwość importu i przetwarzanie wieloczęstotliwościowych danych GPR,
 • Obsługa danych pochodzących z GPS,
 • Zaawansowane filtracje 2D
 • Proste zarządzanie danymi i ich wizualizacja
 • Prezentacja trójwymiarowa z możliwością przeglądania dowolnych przekrojów
 • drukowanie i eksport obrazu
 • wstawianie syntetycznych rdzeni wiertniczych
 • automatyczne lub manualne zaznaczanie warstw i ich kalibracja za pomocą rdzeni
 • automatyczne szacowanie prędkości propagacji
 • automatyczna korekta głębokości przy pomocy prędkości propagacji
 • tworzenie map powierzchniowych z dowolnej głębokości
 • praca na pojedynczych lub na wszystkich skanach jednocześnie
 • zaznaczanie obiektów (2D i 3D): zarówno ciągłych (rury) jak i kubaturowych (obszary, pustki), regularnych i nieregularnych
 • eksport danych do AutoCAD
 • eksport danych do formatów MS Excel (warstwy), ASCII, HDF5