+

GRED HD BRIDGE

Oprogramowanie to dedykowane jest dla analizy stanu nawierzchni mostowych.

gred_4cut

Główne zastosowania

 • sprawdzanie grubości nawierzchni i betonu,
 • określenie grubości i jakości prętów zbrojeniowych,
 • detekcja stref zawodnień,
 • określenie lokalnych obszarów zagrożonych uszkodzeniem,

Główne funkcje programu

 • automatyczne przetwarzanie danych pomiarowych,
 • ręczne lub automatyczne wyznaczanie warstw nawierzchni,
 • ręczne lub automatyczne wyznaczanie warstwy prętów
 • automatyczne tworzonie mapy grubości nawierzchni,
 • automatyczne tworzenie mapy korozji prętów zbrojeniowych,
 • automatyczne tworzenie mapy obszarów zawilgoconych,
 • różne funkcje edycji na mapach georadarowych,

Wymagania

 • Procesor Intel Core i7 CPU M 620 @ 2.67GHz
 • 8 GB SDRAM minimum
 • MS Windows7/8 32-bit lub 64-bit (z uprawnieniami administratora)
 • 1 port USB do instalacji klucza sprzetowego
 • dysk twardy SATA - 7200rpm i 250GB (20GB wolnego miejsca)

 

bez__tytu__u3

Mapa określająca stopień korozji prętów zbrojeniowych

 

 wilgotnosc_1

Mapa wilgotności - identyfikacja obszarów zawodnionych

 

gred_1

Mapa okreslająca grubość nawierzchni nad prętami