+

GRED HD BASIC

Proste oprogramowanie do przetwarzania danych georadarowych i wizualizacji wyników w postaci map i przekrojów 2D.

Współpracuje ze wszystkimi zestawami georadarowymi IDS.

okno główne

 

GŁÓWNE CECHY:

  • łatwy import i przetwarzanie wielokanałowych i wieloczęstotliwościowych danych radarowych
  • współpraca z GPS
  • zaawansowane przetwarzanie danych (zestawy filtrów i wzmocnień dla wszystkich częstotliwości)
  • przetwarzanie pojedynczych lub wszystkich skanów jednocześnie
  • proste zarządzanie danymi i ich wizualizacja
  • drukowanie i eksport obrazu
  • wstawianie syntetycznych rdzeni wiertniczych
  • zaznaczanie warstw i ich kalibracja za pomocą rdzeni
  • zaznaczanie obiektów ciągłych i obszarów

Gred hd Basic