+

Oprogramowanie

Każdy georadar wyposażony jest w specjalne oprogramowanie konieczne do pracy z urządzeniem. W konfiguracji georadaru są zazwyczaj dwa rodzaje oprogramowania: rejestrujące - używane bezpośrednio w czasie badania do zbierania danych i do wizualizacji wyników w czasie rzeczywistym, oraz przetwarzające - za pomocą którego użytkownik może później obrobić zebrane dane w zależności od swoich potrzeb. Oprogramowanie przetwarzające posiada szereg różnych parametrów i filtrów, dzięki którym możliwe jest uzyskanie interesującego nas rezultatu. Rodzaje oprogramowania w naszej ofercie:

Oprogramowanie rejestrujące

  •   RIS-K2 FastWave- podstawowe, uniwersalne, oprogramowanie do rejestracji danych
  •   RIS-K2 Stream - oprogramowanie do rejestracji danych dedykowane do zestawów Stream
  •   Ouverture - oprogramowanie do rejestracji i przetwarzania danych dedykowane do Opera Duo
  •   OneVision - oprogramowanie do rejestracji danych dedykowane do zestawów RIS HiMod

Oprogramowanie przetwarzające

  • GRED HD BASIC - podstawowe, uniwersalne oprogramowanie przetwarzające
  • GRED HD 3D - uniwersalne oprogramowanie obsługujące m.in. wizualizację 3D skanów
  • GRED HD 3D CAD - zaawansowane oprogramowanie z mozliwością eksportu danych do CAD
  • GRED HD BRIDGE - zaawansowane oprogramowanie do badań nawierzchni mostowych
  • SRS DPA - zaawansowane oprogramowanie do badań nasypów kolejowych

 

Zastosowanie GRED HD BASIC GRED HD 3D GRED HD 3D CAD GRED HD BRIDGE SRS DPA
Lokalizacja i mapowanie instalacji X   X    
Inżynieria cywilna   X X    
Inżynieria mostowa       X  
Kolej         X
Inżynieria drogowa X X X    
Geologia i geotechnika X X X    
Archeologia X X X    

 

oprogramowanie

GRED HD 3D - przetwarzanie i wizualizacja wyników